Member

Professor    Atsuo Yamada

Associate Professor Masashi Okubo

Associate Professor Yuki Yamada

Project Assistant Professor Norio Takenaka (Head of Room 5C06)

Senior Researcher Shin-ichi Nishimura

Senior Researcher Seongjae Ko

JSPS Fellow Debasmita Dwibedi

Project Researcher Xiangmei Shi

Technical Staff Tadashi Ishigaki

Office Administrator    Minako Koyama, Miwako Hiramine

D3 Kosuke Kawai

D2 Tatau Shimada

D1 Zihan Ma, Akihisa Tsuchimoto

M2 Risa Ikeya, Hirohito Umeno, Rintaro Sato, Naoki Shizuno, Fumiya Taniguchi

M1 Chen Wenting, Deng Cun, Ryosei Iizuka, Keisuke Ota, Taisei Sakata

B4 Takasho Endo, Toshiki Kuniyoshi, Sota Nakamura, Takehiko Hirai